Ekologija ir aplinkosauga

Dizaino darbai

iPrint tikslas - kuo mažiau teršalų

Mes jaučiame atsakomybę už aplinką ir skatiname visus rūpintis aplinkosauga. Mūsų veikla pagrįsta darnaus mobilumo samprata, orientuota į ekonomijos ir darbų apimčių augimą nedarant žalos gamtai.

Kaip mes tausojame gamtos išteklius?

 • Visus biuro dokumentus ir kitą įmanoma spaudą spausdiname ant abiejų popieriaus pusių
 • Pasirinkame tokį spaudos produkcijos formatą kuris leistų maksimaliai išnaudoti standartinius popieriaus formatus, tam kad kuo mažiau išsimestų popieriaus atraižų
 • Reklaminius leidinius spausdiname ant perdirbto popieriaus
 • Visada perdirbame panaudotą spaudos produkciją, broką ir atraižas
 • Popierių spaudai perkame iš kompanijų kurios priklauso tarptautiniams koncernams, kurie savo ruoštu atsodiną atitinkamą kiekį medžių, kuris iškirstas popieriaus gamybai

Kaip jūs galite prisidėti prie ekologijos?

 • Visus biuro dokumentus spausdinkite ant abiejų popieriaus pusių
 • Visada surinkite ir atiduokite perdirbti panaudotą spaudos produkciją
 • Pirkdami naujus biuro įrengimus pasirinkite mažiausias energijos sąnaudas turinčius produktus

Credo

Pats didžiausias malonumas - padaryti tai, ko, kitų nuomone, jūs padaryti negalite.
(K. Chabard)

iPrint kontaktai

 • J. Basanavičiaus al. 5 
  LT-50282, Kaunas
 • +370 37 333 370